Styret

Styret til hovedlaget består av:

Per-Øyvind Sørbø (leiar)
Kristen Stæger-Breisnes (nestleiar)
Kristoffer Knapstad (kasserar)
Lars-Inge Eikefjord
Solveig Knapstad (undomsrepresentant)